DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

Vítejte v sekci Úvod

 

Revize elektro -     Co jsou?    a    Proč je potřebujeme?

Kontrola elektrických rozvodů u bytů a rodinných domů, je důležitá, zvláště když se již dlouhou dobu provozují.  Kontrola el. stavu elektrické instalace je nutná, nejenom kvůli funkčnosti a povinnostem vůči zákonu a pojišťovnám, ale hlavně kvůli vlastnímu bezpečí. Zásahy různých kutilů a elektrikářů - amatérů, do elektroinstalace mohou být životu ohrožující. Pouze precizně provedená revize elektro, odhalí i skrytá  nebezpečí na elektrickém zařízení a instalaci.

Kontrola elektrických rozvaděčů, instalací a motorů Termokamerou. Jedná se o přístroj, který dopomůže na základě nadměrného ohřevu spojů, rozvodnic a ložisek ke včasnému odhalení problémů. a tedy k rychlé identifikaci případných skrytých závad.

Přeci jen, jde hlavně o bezpečí vašich dětí i Vás.

V průmyslu je nutné tyto revize instalací, el. zařízení a hromosvodů provádět hlavně z důvodu bezpečnosti a prevence proti úrazu elektrickým proudem a zabránění případnému požáru. Povinnost revizí řeší Zákon 251/2005 O inspekci práce.

Revize elektro může provádět pouze revizní technik s platným oprávněním a osvědčením vydaným TIČR.

Jako revizní technik Vám nabízím svoje služby.

                                        Libor Záruba